Ostatnie aktualności:
Godło Polski. Zespół Szkół Technicznych. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92. tel 48324562720 e-mail zst at zstwodzislaw.net
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Poniedziałek, 27 czerwca 2022.
50-lecie ZST

 

 

Dotychczas odby??y si? nast?puj?ce dzia??ania oraz akcje o charakterze kulturalnym i  rozrywkowym:

 

 

Happening uliczny na wodzis??awskim rynku 22 czerwca 2011 r

Parada Samochodów Zabytkowych 16 czerwca 2011 r

Koncert “Rodzice, absolwenci szkole” 10 czerwca 2011r.

„Bezpieczna Sobota” 4 czerwca 2011r.

Drugi Wielki Kiermasz ??wi?teczny 11 kwietnia 2011r.

Jubileuszowy koncert „Uczniowie i Nauczyciele Rodzicom” 11 marca 2011r.

IV edycja Wielkiego Konkursu Talentów 24 lutego 2011r.

Wielki Bal Walentynkowy 12 lutego 2011r.

Wielki Kiermasz ??wi?teczny 6 grudnia 2011r.

 

 

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2022

Perspektywy 2022r br�?zowa tarcza

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeę Zespołu Szkół Technicznych

Filmy z wydarze?? Zespo??u Szkó?? Technicznych

Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

Komiks ZST

50 lat ZST

Jubileusz 50 lecia ZST

BIP ZST Wodzisław

Logo Biuletynu Informacji Publicznej ZST

Polecane

Flaga Unii Europejskiej, projekty unijne

RODO

Dziennik elektroniczny

Linia dzieciom 800 080 222

M??ode kadry masz? przysz??o??ci?

Innowacyjne nauczanie potrzeb? przeysz??o??ci

Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Powiatowy M??odzie??owy O??redek Sportu w Wodzis??awiu ??l?skim

Basen Zespo??u Szkó?? Technicznych

Wy??sza Szko??a Techniczna w Katowicach

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Raciborzu

 Politechnika ??l?ska

Górno??l?ska Wy??sza Szko??a Handlowa w Katowicach

Olimpiada Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych

Jakość powietrza

  Sprawd?? jako??�? powietrza

 

Polecamy
FACEBOOK

Facebook ZST

SZKOŁA W WIKIPEDII

 Szko??a na Wikipedii

Księga absolwentów

Ksi�?ga absolwentów

Losowe zdjęcie
Obchody Narodowego ??wi?ta Niepodleg??o??ci, 11.11.2013r. Obchody Narodowego ??wi?ta Niepodleg??o??ci, 11.11.2013r.