Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Wtorek, 23 października 2018.
Aktualności
Szlachetna Paczka 18 grudnia 2017 r

We współczesnym świecie rozwijanie bezinteresownej chęci pomocy innym oraz umiejętności dzielenia się swoim czasem i samym sobą z najbardziej potrzebującymi, nie jest zadaniem łatwym. Nastawienie człowieka na sukces i jego dążenie do zdobycia, jak największych korzyści wymiernych dla siebie, buduje postawę zobojętnienia wobec problemów,, innego”. Aby temu zapobiec oraz rozwinąć poczucie przekonania o konieczności dawania cząstki siebie potrzebującym, niezbędne jest podejmowanie działań wychowawczych nie tylko przez rodziców, ale również przez szkolnych wychowawców. Oni wiedzą, że młodzież w wieku szkolnym poszukuje swoich dróg oraz własnych ideałów, zastanawiając się nad sensem życia i jego najważniejszymi aspektami.
Takim wyjątkowym miejscem, w którym można te poszukiwania ułatwić poszerzając życiowe horyzonty i ucząc zachowań prospołecznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, bliski kontakt z ludźmi, który niejednokrotnie jest zaczątkiem długotrwałych przyjaźni, a także przez poznanie samego siebie i swoich zachowań w niecodziennych sytuacjach, jest szkoła.
„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt jest realizowany od roku 2000, przez Stowarzyszenie Wiosna, które swoją działalność rozpoczęło na terenie miasta Krakowa. W jego skład wchodziła wówczas grupa studentów należących do duszpasterstwa akademickiego, które prowadził ks. Jacek Stryczek. Dziś ,,Szlachetna Paczka” ma już charakter ogólnopolski, łącząc działania wielu tysięcy osób pracujących na rzecz tej dobrej inicjatywy.
Jak przebiega akcja?
Zanim nastąpi wskazanie konkretnych osób, które zostaną zakwalifikowane do pomocy w ramach akcji ,,Szlachetna Paczka” kurator sądowy, a jednocześnie opiekun wielu uczniów ZST pani mgr Bożena Polkowska :
- bada i analizuje historię rodziny oraz wskazuje na przyczyny obecnej, trudnej sytuacji materialnej;
- ocenia miesięczny dochód, który przypada na jednego członka rodziny;
- przeprowadza wywiad środowiskowy, który pozwala zorientować się i ocenić skuteczność działań na rzecz zmiany sytuacji społeczno- materialnej, a następnie klasyfikuje ją w podanej przez organizatorów akcji – kategorii :
1. chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie ( co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji);
2. choroba lub niepełnosprawność w rodzinie ( co wpływa znacząco na obniżenie standardu życia w rodzinie);
3. rodzina wielodzietna (co jest powodem braku odpowiednich warunków rozwoju i edukacji);
4. starość i samotność;
5. nieszczęście (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny);
6. samodzielny rodzic (rodzic, który ma na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci);
7. start w samodzielność ( na pomoc mogą liczyć przede wszystkim absolwentki Domu Samotnej Matki  i absolwenci Domów Dziecka);
8. inne ( aby pomoc udzielona danej rodzinie byłaby impulsem do zmiany).
Ten listopadowy i grudniowy okres jest okazją do promowania i zachęcania przez wolontariuszy i nauczycieli do wzięcia udziału w akcji, nie tylko uczniów, ale także przyjaciół szkoły, rady rodziców, indywidualnych darczyńców tej szlachetnej akcji. W tej sprawie prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę autentyczna kampania reklamowa, na którą składają się: codzienne komunikaty na plaźmie i stronie internetowej szkoły, lekcje wychowawcze promujące postawę wolontariacką, plakaty, ulotki, akcje SMSowe, informacje na portalach społecznościowych.
 Po zamknięciu akcji uczniowie- wolontariusze pakują paczki, pieką ciasta, aby poczęstować i dzielić się miłością z innymi uczestnikami akcji, i w towarzystwie nauczycieli – wolontariuszy przekazują je do punktu zbiorczego w Wodzisławskim Centrum Kultury.
W tym roku społeczność Zespołu Szkół Technicznych : uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele szkoły  po raz siódmy połączyli siły i włączyli się do akcji ,,Szlachetnej paczki” na terenie powiatu wodzisławskiego . Pomogliśmy rodzicom ucznia, którzy walczą z chorobą nowotworową i czeka ich kosztowne leczenie, szereg badań i rehabilitacja. Zebrane środki przeznaczone zostaną także na zakup leków sprowadzonych z zagranicy. Pomogliśmy również samotnej  matce , wychowującej trójkę dzieci, która na co dzień boryka się z różnymi problemami. Mamy nadzieję, że przekazane środki pomogą spełnić dziecięce marzenia: wspólny wyjazd nad morze. Pokryjemy także część kosztów zakupu mebli kuchennych, opłaciliśmy rachunki, zakupiliśmy artykuły spożywcze, środki czystości. W akcji zebraliśmy 8708 złotych, a 5000 zł  przeznaczyliśmy na bieżące zakupy.
Uczniowie włączyli się także w działania logistyczne, pracą w magazynie WCK kierowali dwaj bracia: Michał ( absolwent ZST ) i Mateusz Mucha ( uczeń klasy III ZST ), inni przez ponad 13 godzin  pomagali im w pracy na terenie magazynu i poza nim( odbierali i nosili paczki, dostarczali je do wskazanych rodzin )
Młodzież i nauczyciele ZST niosąc pomoc drugiemu człowiekowi zmieniają nie tylko tych, którzy widząc ich troskę o innych, uczą się pozytywnych postaw wobec bliźnich, ale stwarzają również nadzieję na zmianę świata na lepsze, w duchu przykazania miłości, które znajduje swoje odzwierciedlenie w sentencji H. Hesse ,,Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie’’.
DZIĘKUJEMY W IMIENIU OBDAROWANYCH WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PO RAZ KOLEJNY PRZYCZYNIŁY SIĘ DO POMNOŻENIA DOBRA W SZLACHETNEJ PACZCE


 

Ogólnopolski Ranking Techników 2018

Informacje naborowe
Komiks
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Kalendarium szkolne
zobacz więcej
Komitywa

Projekt Irlandia w Szkole

Projekt Irlandia w szkole

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

SPEAK UP

Stacja meteorologiczna

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

BIP ZST Wodzisław


Polecamy
FACEBOOK


SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Projekt

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Otwarcie basenu w ZST po remoncie, 16.03.2015r, Otwarcie basenu w ZST po remoncie, 16.03.2015r,