Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Wtorek, 18 grudnia 2018.
ECDL

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7. egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

    * Podstawy technik informatycznych
    * Użytkowanie komputerów
    * Przetwarzanie tekstów
    * Arkusze kalkulacyjne
    * Bazy danych
    * Grafika menedżerska i prezentacyjna
    * Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

    * szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
    * powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
    * poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
    * poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Więcej informacji na stronie Polskiego Biura ECDL
lub u p. mgr Waldemara Olszewskiego, nauczyciela TI w ZST.
 

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2018

Informacje naborowe
Komiks
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Kalendarium szkolne
zobacz więcej
Komitywa

Projekt Irlandia w Szkole

Projekt Irlandia w szkole

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Stacja meteorologiczna

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

SPEAK UP

BIP ZST Wodzisław


Jakość powietrza

Polecamy
FACEBOOK


SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Projekt

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych