Ostatnie aktualności:
Godło Polski. Zespół Szkół Technicznych. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92. tel 48324562720 e-mail zst at zstwodzislaw.net
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Piątek, 07 października 2022.
Historia szkoły

Historia szkoły
W 1961 r. powołano, w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów z 15 czerwca 1958 r., 31 szkolny Ochotniczy Hufiec Pracy. Równocześnie na mocy zarządzenia nr 159 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 18 lipca 1961 r. z mocą obowiązującą od 1 września 1961 r. otwarto dwa pierwsze oddziały Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śl.

Historia hufca jest więc ściśle związana z historią Zespołu Szkół Budowlanych, szkoły utworzonej i kierowanej od początku przez dyrektora mgr. Stanisława Czecha. Kształciła ona do 1968 r. wyłącznie członków 31 OHP. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nasza szkoła wiąże swe powstanie z Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Miejskiego, gdyż w tym czasie na terenie rozbudowującego się powiatu wodzisławskiego działał Zarząd tegoż Przedsiębiorstwa. Dopiero jego likwidacja i przejęcie budownictwa na tym terenie przez nowopowstałe Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Rybniku spowodowało przekazanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego w Rybniku. Początki tej działalności nie były łatwe.
Początkowo zajęcia prowadzono w dwu, później w trzech salach lekcyjnych. Nabór uczniów do dwu pierwszych oddziałów o specjalnościach: murarz-tynkarz i betoniarz-zbrojarz zapewniała kadra 31 OHP, między innymi ówczesny komendant Bronisław Chmielewski i ówczesny kwatermistrz a późniejszy komendant Emil Godoś. Nauczycielami zajęć teoretycznych byli dochodzący pracownicy okolicznych szkół oraz pracownicy macierzystego przedsiębiorstwa. Szkoła mieściła się w zaadoptowanym dla jej potrzeb baraku byłej bazy transportu na ulicy Dzierżyńskiego. Brakowało programów nauczania, podręczników, pomocy naukowych.
W roku 1964 wybudowany został budynek szkolny przy ulicy Wojska Polskiego, który stwarzał dogodne warunki do kontynuowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, a szybko następujący rozwój Rybnickiego Okręgu Węglowego, przyczynił się do otwarcia przedsiębiorstwa budowlanego w Żorach oraz OHP i Filię Zespołu Szkół Budowlanych - Wodzisław w Jastrzębiu Zdroju, która mieściła się przy ulicy Podhalańskiej.
Dobrze zorganizowane szkolenie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów dało wielorakie korzyści: konkretną produkcję i kwalifikacje. Uczniowie naszej szkoły w tym okresie, zdobywając praktyczną naukę zawodu pod kierownictwem mgr inż. Augustyna Nowaka, sami nieomal wybudowali dla pracowników naszego przedsiębiorstwa Dom Wypoczynkowy "Uśmiech" w Wiśle-Malince.
Uczniowie pracowali także w pierwszym dwudziestoleciu istnienia szkoły w tzw. czynie społecznym. Uczniowie pracowali m.in. przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu i Szkoły Podstawowej w Nieboczowach, odgruzowaniu, konserwacji i wykonaniu pomocy naukowych, wykonaniu wykopów pod nawierzchnię ulicy Bocznej, przy budowie fontanny, muszli koncertowej, rynku, boisk i basenu. Wszyscy nauczyciele przedmiotów teoretycznych, jak i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie szczędzili sił, by jak najlepiej wywiązać się z nałożonych na nich obowiązków dydaktyczno-pedagogicznych.
W 1970 roku Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ogłosiło konkurs na najlepszą szkołę budowlaną. Z 136 placówek, jakie wzięły udział w rywalizacji, nasza szkoła zajęła 14 miejsce. Także w czerwcu tego roku szkoła obchodziła swój pierwszy, skromny jubileusz - dziesięciolecia istnienia oraz działania 31 OHP. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie absolwentów, młodzieży i pracowników. W tym dniu uhonorowano nauczycieli i instruktorów, którzy wnieśli ogromny wkład w powstanie i rozwój tej placówki.
Tak zakończył się pewien etap w historii naszej szkoły.
Dynamiczny rozwój szkoły i znaczny wzrost liczby uczniów spowodował podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu szkolnego przy ulicy Pszowskiej 92.
Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji, przedsiębiorstw, pracowników szkoły, uczniów nowy budynek oddano do użytku w roku 1974. Stwarzał on dogodne warunki dla pracy dydaktycznej i wychowawczej - posiadał 12 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne, salę gimnastyczną, basen kąpielowy i kompleks boisk rekreacyjno-sportowych. W tym czasie przystąpiono do organizowania gabinetów zawodowych. Zwiększyła się ilość oddziałów, która pod koniec lat 70-tych wzrosła do 45. Nauka odbywała się w cyklu dwuletnim w zawodach budowlanych i trzyletnim w zawodach mechanicznych w Zasadniczej Szkole Budowlanej w klasach młodocianych pracowników i w cyklu popołudniowym, dwuletnim w klasach Zasadniczej Szkoły Budowlanej OHP. W roku 1975 utworzono trzyletnie szkoły wieczorowe: Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie ZSZ oraz Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej. W roku 1976 Zasadnicza Szkoła Budowlana otrzymała nazwę Zespołu Szkół Budowlanych KBO "ROW" Rybnik w Wodzisławiu, któremu w roku 1979 nadano imię Janka Krasickiego.
Niezwykłym wydarzeniem roku szkolnego 1990/91 stał się również fakt, że po raz pierwszy w dziejach naszej szkoły rozpoczęła się nauka religii, którą prowadzą u nas księża z katolickiej parafii pod wezwaniem św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim.
Od 1września 1991 powstaje Technikum Elektroniczne o specjalności radiotechnika i telewizja, a od września 1994r. zostaje wprowadzona nowa specjalność – elektronika ogólna. Szkoła z Zespołu Szkół Budowlanych w 1992 r. zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Powstaje nowoczesna pracownia historyczna i pracownia języka angielskiego. W 1999 r. szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Karvinie, która trwa do dnia dzisiejszego. W ramach utworzonego Liceum Technicznego w roku szkolnym 2000/2001 powstała pierwsza klasa sportowa. W roku dwutysięcznym ZST był inicjatorem i organizatorem pierwszej Licealiady Szkół Średnich Powiatu Wodzisławskiego.
40-lecie istnienia szkoły to uroczyste obchody tego jubileuszu w październiku 2001 r. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń.
Od września 2002 r. po przekształceniu szkoły powstają: Technikum nr 3, III Liceum Profilowane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Utworzono sześć oddziałów Liceum Profilowanego, w  tym klasy o atrakcyjnych kierunkach: kształtowanie środowiska i socjalny. W ramach Technikum nr 3 powstała klasa o specjalności technik telekomunikacji.
W październiku 2002 r. po kapitalnym remoncie nastąpiło otwarcie basenu szkolnego i swoją działalność zainaugurowała pierwsza w powiecie Lokalna Akademia CISCO.
Szkoła nadal prężnie rozwija się, w roku szkolnym 2004/2005 utworzone zostaje III Liceum Ogólnokształcące, w jego ramach klasa sportowa. W tym roku szkolnym uczniowie rozpoczęli naukę w całkowicie wyremontowanej szkole. 1 października 2004 r. ZST otrzymał certyfikat „Szkoła z klasą”, w roku 2006 dziewięciu nauczycieli otrzymało tytuł „Nauczyciel z klasą”.
ZST to nie tylko „kuźnia” olimpijczyków. Od kilku lat, już tradycyjnie, nasi uczniowie zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Co roku wielu absolwentów zostaje technikami. W maju 2005 r. odbył się po raz pierwszy egzamin maturalny w trzyletnim Liceum Profilowanym, a w czerwcu 2006 r. po raz pierwszy odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów czteroletnich techników.
W sierpniu 2006 r. rozpoczęto roboty modernizacyjne kompleksu sportowego. Uroczystego otwarcia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ZST dokonał nowo mianowany Dyrektor ZST mgr Czesław Pieczka 1 października 2007 r.
Od pierwszego września 2008 r. szkoła ma swój sztandar. Uroczystość poświęcenia sztandaru ZST odbyła się w wodzisławskim kościele parafialnym p.w. WNMP. W kwietniu 2008 r. byliśmy gospodarzami XXII Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który ściągnął do naszej szkoły 81 reprezentantów z 48 szkól ponadgimnazjalnych z całej Polski.
1 września 2009 r. odbyły się w ZST uroczystości inaugurujące rok szkolny 2009/2010 dla powiatowych szkół i placówek oświatowych. Uroczystość przypadła w 10-lecie Powiatu Wodzisławskiego oraz zbiegła się z siedemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Historia ZST to liczne konkursy, turnieje, olimpiady, akcje krwiodawstwa, koncerty charytatywne, kwesty na cmentarzach, dni otwartych drzwi dla kandydatów do naszej szkoły, itp.
W roku szkolnym 2010/2011 do bogatej oferty edukacyjnej w technikum zostanie wprowadzona nowa specjalność – technik teleinformatyk, a w roku 2012/2013 wprowadzono specjalność – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
W 2011 r. szkoła obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia swojego istnienia.

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2022

Perspektywy 2022r br????zowa tarcza

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Filmy z wydarze?? Zespo??u Szkó?? Technicznych

Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

Komiks ZST

50 lat ZST

Jubileusz 50 lecia ZST

BIP ZST Wodzisław

Logo Biuletynu Informacji Publicznej ZST

Polecane

Flaga Unii Europejskiej, projekty unijne

RODO

Dziennik elektroniczny

Linia dzieciom 800 080 222

Młode kadry maszą przyszłością

Innowacyjne nauczanie potrzebą przeyszłości

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Powiatowy Młodzieżowy Ośredek Sportu w Wodzisławiu Śląskim

Basen Zespołu Szkół Technicznych

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Politechnika Śląska

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Jakość powietrza

  Sprawd?? jako?????? powietrza

 

Polecamy
FACEBOOK

Facebook ZST

SZKOŁA W WIKIPEDII

 Szko??a na Wikipedii

Księga absolwentów

Ksi????ga absolwentów

Losowe zdjęcie
Rajd historyczno sprawnościowo turystyczny, 22.05.2015r. Rajd historyczno sprawnościowo turystyczny, 22.05.2015r.