Ostatnie aktualności:
Godło Polski. Zespół Szkół Technicznych. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92. tel 48324562720 e-mail zst at zstwodzislaw.net
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Poniedziałek, 27 czerwca 2022.
Oferta edukacyjna 2022

 

Oferta edukacyjna 2022r.
Typ szko??y Zawód Cykl nauczania Planowana liczba oddzia??ów Ilo??? miejsc w oddzia??ach planowanych
Technikum Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiego technik budownictwa  5  2 60
technik urz?dze?? i systemów energetyki odnawialnej  5  2 60
 technik informatyk  5  1 30
 technik programista  5  1 32
 III Liceum Ogólnokszta??c?ce z oddzia??ami sportowymi im.rtm. Witolda Pileckiego klasa sportowa  4  2  48
 Bran??owa Szko??a I stopnia nr 2 im.rtm.Witolda Pileckiego  monter zabudowy i robót wyko??czeniowych w budownictwie  3  1  30
monter sieci i instalacji sanitarnych 3 1 30

 *w technikum budownictwa realizowane b?dzie projektowanie komputerowe z aran??acj? wn?trz

Ogólnopolski Ranking Techników 2022

Perspektywy 2022r br�?zowa tarcza

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeę Zespołu Szkół Technicznych

Filmy z wydarze?? Zespo??u Szkó?? Technicznych

Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna

Komiks ZST

Komiks ZST

50 lat ZST

Jubileusz 50 lecia ZST

BIP ZST Wodzisław

Logo Biuletynu Informacji Publicznej ZST

Polecane

Flaga Unii Europejskiej, projekty unijne

RODO

Dziennik elektroniczny

Linia dzieciom 800 080 222

M??ode kadry masz? przysz??o??ci?

Innowacyjne nauczanie potrzeb? przeysz??o??ci

Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Powiatowy M??odzie??owy O??redek Sportu w Wodzis??awiu ??l?skim

Basen Zespo??u Szkó?? Technicznych

Wy??sza Szko??a Techniczna w Katowicach

Pa??stwowa Wy??sza Szko??a Zawodowa w Raciborzu

 Politechnika ??l?ska

Górno??l?ska Wy??sza Szko??a Handlowa w Katowicach

Olimpiada Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych

Jakość powietrza

  Sprawd?? jako??�? powietrza

 

Polecamy
FACEBOOK

Facebook ZST

SZKOŁA W WIKIPEDII

 Szko??a na Wikipedii

Księga absolwentów

Ksi�?ga absolwentów

Losowe zdjęcie
I Powiatowy Konkurs Informatyczno-Elektroniczny I Powiatowy Konkurs Informatyczno-Elektroniczny